Vytyčení stavby

Před zahájením stavebních prací vytyčujeme stavby:

  • rodinných domů nebo jiných staveb
  • liniových staveb

Podklady od objednavetele:

  • projektová dokumentace

Předávaná dílo:

  • vytyčovací protokol pro stavební úřad
  • značka v terénu

Ceník služeb