Zaměřování objektů nejmodernější metodou 3D laserovým skenováním

Laserové skenování je moderní metoda sběru 3D dat objektů jakýchkoliv rozměrů v té nejvyšší úrovni detailu. Vhodná pro dokumentaci skutečného stavu budov, podklad pro projekt pro rekostrukci budov, zaměřování fasád, historických objektů. Metoda vhodná i pro průmyslové objekty, dokumetaci skutečného provedení stavby.

 

 

       

Předávané dílo: 

  • mračno bodů - naskenovaný objekt
  • pasport stavby - výkresová dokumentace objektu
  • dokumentace skutečného provedení stavby 
  • 3D modely objektů