Vyhotovujeme podklady pro projekt budov ve 3D v programu Sketchup

Zaměřujeme stavby  3D laserovým skenováním, které moderní metoda sběru 3D dat objektů jakýchkoliv rozměrů v té nejvyšší úrovni detailu. Vhodná pro dokumentaci skutečného stavu budov, podklad pro projekt pro rekostrukci budov, zaměřování fasád, historických objektů. Metoda vhodná i pro průmyslové objekty, dokumetaci skutečného provedení stavby. Následné zpracování probíhá v programu Sketchup s popř. výstupy do AutoCadu.

 

 

       

Předávané dílo: 

  • mračno bodů - naskenovaný objekt
  • pasport stavby - výkresová dokumentace objektu
  • dokumentace skutečného provedení stavby 
  • 3D modely objektů v programu Sketchup