Zajištění podkladů pro podání žádosti na stavebních úřad a zápis do katastru nemovitostí

Zajišťujeme podklady, které budou požadovány Katastrálními pracovišti pro zápis geometrických plánů.

Jedná se o převážně o - souhlas s dělením a scelením pozemku

                                         - ověření dokumentace skutečného provedení stavby

                                         - změna druhu pozemku

                                         - zápis stavby nebo přístavby do katastru nemovitostí

                                         - zápis změn údajů do katastru nemovitostí

                                         - zápis zpřesněné hranice pozemku nebo opravy zákresu katastrálí mapy

Zajišťujeme komplexní služby a poradenství v oblasti katastru nemovitostí.