Ostatní služby

Podpora při zajištění listin a dokumentů pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí.

  • Pasport stavby - zjednodušená projektová dokumentace
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Vyplnění formulářů pro stavební úřad
  • Vyplnění formulářů pro katastrální úřad