Výpočet podlahových ploch bytových jednotek a nebytových prostor

Vhotovujeme podklad pro zápis jednotky do katastru - přílohu k listině pro evidenci podlahové plochy bytového spoluvlastnictví. 

Pasporty staveb a zjednodušená projektová dokumentace staveb pro stavební úřad

Vyhotovujeme k námi vyhotoveným geometrickým plánům:

  • Pasport stavby - zjednodušená projektová dokumentace

C1 - situace_Page_1.png

  • Dokumentace skutečného provedení stavby

  • Vyhotovujeme podklady pro projekt budov ve 3D
  • Zaměřujeme stavby  3D laserovým skenováním, které moderní metoda sběru 3D dat objektů jakýchkoliv rozměrů v té nejvyšší úrovni detailu. Vhodná pro dokumentaci skutečného stavu budov, podklad pro projekt pro rekostrukci budov, zaměřování fasád, historických objektů. Metoda vhodná i pro průmyslové objekty, dokumetaci skutečného provedení stavby. Následné zpracování probíhá v programu Sketchup s popř. výstupy do AutoCadu.