Pasporty staveb a zjednodušená projektová dokumentace staveb pro stavební úřad

Vyhotovujeme k námi vyhotoveným geometrickým plánům:

  • Pasport stavby - zjednodušená projektová dokumentace
  • Dokumentace skutečného provedení stavby