Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník platný od 1.1.2024

Geometrické plány

Cena je uvedena za 1 MJ ( 100 m délky nové hranice).

geometrický plán na vyznačení novostavby RD  7 687 Kč
geometrický plán na ostatní stavby, změny druhu pozemku, rozdělení pozemku, zpřesnění hranic... 7 687 - 9 644 Kč
geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku 6 988 Kč
plastový mezník 315 Kč
dřevěný kolík zdarma
konzultace a návrh geometrického plánu zdarma

 Za každou další započatou MJ je cena 3 494 Kč.

Více o službě...

Vytyčení hranice pozemku

Cena je uvedena za 1 MJ ( 100 m délky vytyčované hranice).

vyšetření hranice pozemku - zaměření skutečného stavu, vyhledání podkladů na Katastrálním pracovišti 3 494 kč
vyšetření a vytyčení hranice pozemku dle Katastrální vyhlášky 7 687 Kč - 9 644 Kč 

vytyčení hranice pozemku bodu dle geometrického plánu, dle jiných podkladů

od 3 494 Kč
plastový mezník 315 Kč
dřevěný kolík zdarma
konzultace zdarma

 Za každou další započatou MJ je cena 3 494 Kč.

Více o službě...

Vytyčení stavby

Cena prací se odvíjí od složitosti vytyčovaného objektu.

vytyčení stavby rodinného domu   od 5 000 Kč
protokol o vytyčení pro stavební úřad 1 398 Kč
výškový bod 210 Kč
vytyčení lomového bodu hranice pozemku dle geometrického plánu                           210 Kč

Více o službě...

Mapový podklad pro projekt

Cena se odvíjí od členitosti terénu.

mapový podklad pro projek rodinného domu ( kompletní zaměření, protokol, výstup dwg)  7 687 Kč 
zjednodušný podklad pro projekt rodinného domu ( zaměření konkrétních bodů, výstup dwg) 3 494 Kč 

Více o službě..