Litovelská geodezie s.r.o.

Vítáme vás na stránkách firmy Litovelská geodezie s.r.o. Jsme kancelář, která se specializuje na geodetické práce. 

Vyhotovíme geometrický plán za účelem koupě, prodeje nebo darování pozemku. Nebo vyznačení věcného břemene na části pozemku.

Pokud neznáte hranice pozemku, vytyčíme je. 

Pro stavby vašich rodinných domů vyhotovíme podklad pro projekt, vytýčíme stavbu a vyhotovíme geometrický plán ukončené stavby.

Součástí každého našeho geometrického plánu je příprava formulářů pro zápis do Katastru nemovitostí.

Geometrické plány

rozdělení pozemku, novostavby, přístavby

Více informací

Vytyčení hranice pozemku

 a kontrola hranice pozemku

Více informací

Vytyčení staveb

rodinných domů nebo jiných staveb 

Více informací

Mapový podklad pro projekt stavby

rodinného domu i větších územních celků

Více informací

Zápis do KN

formuláře pro zápis do KN a stavební úřad

Více informací