Litovelská geodezie s.r.o.

Vítáme vás na stránkách firmy Litovelská geodezie s.r.o. Jsme kancelář, která se specializuje na geodetické práce. 

Vyhotovíme geometrický plán za účelem koupě, prodeje nebo darování pozemku. Nebo vyznačení věcného břemene na části pozemku.

Pokud neznáte hranice pozemku, vytyčíme je. 

Pro stavby vašich rodinných domů vyhotovíme podklad pro projekt, vytýčíme stavbu a vyhotovíme geometrický plán pro kolaudaci.

Součástí každého našeho geometrického plánu je příprava formulářů pro zápis do Katastru nemovitostí.

Geometrické plány

rozdělení/změna hranice pozemku, vyznačení/změna obvodu budovy, vymezení věcného břemene, ...

Více informací

Vytyčení hranice pozemku

vyšetření hranice pozemku, geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemků, ...

Více informací

Vytyčení staveb

vytyčení rodinných domů nebo jiných staveb před zahájením stavebních prací, ...

Více informací

Mapový podklad pro projekt stavby

rodinného domu nebo jednoduché stavby, objektů s prostorovou skladbou, ...

Více informací

Skutečné provedení stavby

po dokončení stavebních prací vyhotovujeme geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, ...

Více informací

Podpora při zápisu do KN

zjednodušená projektová dokumentace, poradenství pro zápis do katastru nemovitostí, příprava formulářů...

Více informací