Litovelská geodezie s.r.o.

Vítáme vás na stránkách firmy Litovelská geodezie s.r.o. Jsme kancelář, která se specializuje na geodetické práce.

 

Geometrické plány

rozdělení/změna hranice pozemku, vyznačení/změna obvodu budovy, vymezení věcného břemene, ...

Více informací

Vytyčení hranice pozemku

vyšetření hranice pozemku, geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemků, ...

Více informací

Vytyčení staveb

vytyčení rodinných domů nebo jiných staveb před zahájením stavebních prací, ...

Více informací

Mapový podklad pro projekt stavby

rodinného domu nebo jednoduché stavby, objektů s prostorovou skladbou, ...

Více informací

Skutečné provedení stavby

po dokončení stavebních prací vyhotovujeme geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, ...

Více informací

Pasport stavby

zjednodušená projektová dokumnetace, zajištění listin a dokumentů pro zápis do katastru nemovitostí, ...

Více informací