Vytyčení hranice pozemku

Vytyčujeme hranice pozemků v:

  • digitální mapě (DKM, KMD, KM-D)
  • v grafické i staré PK mapě

Podklady od objednavetele

  • název katastrálního území
  • parcelní číslo

Předávané dílo:

  • protokol o vytyčení hranice pozemku
  • vytyčovací náčrt
  • v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)

Provádíme další činnosti při vytyčování hranic pozemků

  • vyšetření hranice pozemku (Pokud si nejste jisti, zda máte hranice pozemku správně, nejprve vám hranice pozemku zaměříme a vyšetříme. Tj. zaměříme skutečný stav v terénu, porovnáme jej s platnou katastrální mapou, staršími náčrty, geometrickými plány...)
  • geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků ( www.cuzk.cz - zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku).

Při vytyčení hranice pozemku se řídíme platnými zákony a vyhláškami - Předpisy a dokumenty katastru nemovitostí

 

Ceník služeb

20210521_084252.jpg 

Vytyčení hranice pozemku