Vytyčení stavby

Před zahájením stavebních prací vytyčujeme stavby:

  • rodinných domů nebo jiných staveb
  • liniových staveb

Podklady od objednavetele:

  • projektová dokumentace

Předávaná dílo:

  • vytyčovací protokol včetně náčrtu
  • značka v terénu

Vzorové plány

 

Ceník služeb