Ostatní služby

Zajištění listin a dokumentů pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí.

  • Jednání na stavebním úřadě
  • Vyplnění formulářů pro stavební úřad
  • Vyplnění formulářů pro katastrální úřad
  • Jednoduchý pasport stavby (pro vyhotovení složitější dokumentace zajistíme projektanta)